+383 (0)46 127 066

Takimi i Datës 20.04.2023 për Krijimin e Zingjirit të Biomasës

Në vazhdën e përpjekjeve për krijimin e zingjirit të furnizimit me biomasë, të enjten me 20.04.2023 është mbajtur takim mjaft i frytshëm në mes Ngrohtores së qytetit, K.Komunal, Agjencionit të Pyjeve të Kosovës dhe zyrës së Komisionit Evropian.Është një proces mjaft kompleks i cili kërkon angazhim maksimal dhe bashkëpunim të mirëfilltë të institucioneve, ndaj shpresojmë […]