+383 (0)46 127 066

Njoftim për tarifat e shkyçjes dhe rikyçjes

Në bazë të Rregullores për shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë me Nr.09/2017, NP. Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë, ju njofton që shërbimi i shkyçjes dhe rikyçjes do të jetë me pagesë duke filluar nga data 15.12.2023. Tarifat e këtyre shërbimeve janë të pasqyruara në tabelën e mëposhtme: Me respekt, NP. Ngrohtorja […]

Takimi i Datës 24.04.2023

Punimet gjatë takimin të djeshëm me donatorë dhe partnerët zhvillimorë, ku është prezantuar drafti ilistës prioritare të projekteve për sektorin e energjisë që është në përputhje të plotë me synimet tonaafatgjata të rritjes së efiçiencës së energjisë dhe menaxhimit të kërkesës në të ardhmen.Në këtë takim morën pjesë: Ministria e Ekonomisë, përfaqësues të ambasadave të […]

Vizite Nga Përfaqësuesit e Zyrës së Bashkimit Evropian Znj. Isabelle Wertheim dhe Z. JohanVan De Velde.

Me date 25.04.2023 Ngrohtorja e qytetit u vizitua nga përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian Znj.Isabelle Wertheim dhe Z. Johan Van De Velde për tu njohur nga afër me të arriturat, sfidat dhe planet eNgrohtores.Përfaqësuesit e BE-së, i njoftuam detalisht për gjendjen aktuale të Ngrohtores si dhe përballjetproblematike të sigurimit të biomasës, krijimit të zingjirit […]

Takimi i Datës 06.05.2023

Me datë 06.05.2023 në ambientet e Ngrohtores së Qytetit pritem përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosjedega në Gjakovë të prirë nga deputeti Agon Batusha.Në këtë takim i njoftuam mysafirët me situatën reale të Ngrohtores kurse nga LVV pranuam edhe ofrimine ndihmës për ti shtyre përpara projektet dhe nevojat tona.

Prezantimi i “SCADA SYSTEM” Softuerit

Falë investimit ndërkombëtar nga Sekretriati shtetëror Zvicerian për çështje ekonomike SECO do të vazhdojmë me modernizimin dhe automatizimin e sistemit tonë të ngrohjes me “Scada System”.Momente nga prezantimi i softuerit të sistemit për menaxhimin dhe kontrollin e nenstacioneve termike.

Nënshkrimi i Marrëveshjes Me Kompaninë “ADETEX”

Me datë 31.05.2023 u nënshkrua marrëveshja me kompaninë “Adetex” per kontratën: Optimalizimi, kontrollimi dhe monitorimi i sistemit për Ngrohtoren e qytetit dhe nënstacioneve termike. Falënderojmë SECO-n për këtë kontribut ne vlerë.