+383 (0)46 127 066

Konkurse

KONKURSI I RISHPALLUR PËR POZITËN “INKASANT” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 11.05.2023

APLIKACIONI PËR PUNËSIM – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

KONKURSI PËR INKASANT – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

KONKURSI PËR PASTRUESE – Për ta hapur dokumentin kliko këtu 

Vendime

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATES PËR POZITËN “INKASANT” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 30.05.2023

VENDIM PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATES PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 29.05.2023

LISTA E KANDIDATËVE QË I PLOTËSOJNË KUSHTET PËR POZITËN “PASTRUESE” – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023

VENDIM PËR ANULIM TË KONKURSIT – Për ta hapur dokumentin kliko këtu

Data : 09.05.2023