+383 (0)46 127 066

Takimi i Datës 20.04.2023 për Krijimin e Zingjirit të Biomasës

Në vazhdën e përpjekjeve për krijimin e zingjirit të furnizimit me biomasë, të enjten me 20.04.2023 është mbajtur takim mjaft i frytshëm në mes Ngrohtores së qytetit, K.Komunal, Agjencionit të Pyjeve të Kosovës dhe zyrës së Komisionit Evropian.
Është një proces mjaft kompleks i cili kërkon angazhim maksimal dhe bashkëpunim të mirëfilltë të institucioneve, ndaj shpresojmë që edhe të ftuarit tjerë të cilët kësaj radhe nuk ishin pjesëmarrës në takim, të angazhohen për të finalizuar propozimin e prezantuar në këtë takim.

Lajmet tjera