+383 (0)46 127 066

Nënshkrimi i Marrëveshjes për Subvencionimin e Ngrohtores së Qytetit Gjakovë për vitin 2023

Me datë 04.05.2023 është bërë nënshkrimi i marrëveshjes për subvencionim e vitin 2023 në vlerën prej
300.000 Euro, ndërmjet Ngrohtores së Qytetit SH.A Gjakovë dhe Ministrisë së Ekonomisë.

Lajmet tjera