+383 (0)46 127 066

Nënshkrimi i Marrëveshjes Për Subvencionimin E Ngrohtores Së Qytetit Gjakovë Për Vitin 2023

Me date 04.05.2023 është bere nënshkrimi i marrëveshjes për subvencionim e vitin 2023 ne vlerën prej
300.000 Euro, ndërmjet Ngrohtores se Qytetit SH.A Gjakove dhe Ministrisë se Ekonomisë.

Lajmet tjera