+383 (0)46 127 066

Njoftim për tarifat e shkyçjes dhe rikyçjes

Në bazë të Rregullores për shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë me Nr.09/2017, NP. Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë, ju njofton që shërbimi i shkyçjes dhe rikyçjes do të jetë me pagesë duke filluar nga data 15.12.2023.

Tarifat e këtyre shërbimeve janë të pasqyruara në tabelën e mëposhtme:

Me respekt,

NP. Ngrohtorja e Qytetit Sh.A. Gjakovë

Lajmet tjera