+383 (0)46 127 066

Vizite Nga Përfaqësuesit e Zyrës së Bashkimit Evropian Znj. Isabelle Wertheim dhe Z. JohanVan De Velde

Me datë 25.04.2023 Ngrohtorja e qytetit u vizitua nga përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian Znj.
Isabelle Wertheim dhe Z. Johan Van De Velde për tu njohur nga afër me të arriturat, sfidat dhe planet e
Ngrohtores.

Përfaqësuesit e BE-së, i njoftuam detalisht për gjendjen aktuale të Ngrohtores si dhe përballjet
problematike të sigurimit të biomasës, krijimit të zingjirit të furnizimit nga pastrimi i pyjeve si dhe rreth
aktivizimit të njësisë së koogjenerimit për sezonen ngrohëse 2023/2024.
Problematika këto për të cilat presim mbështetje edhe nga zyra e BE-së për një fillim sa më të mirë të
sezones së ardhshme.

Lajmet tjera