+383 (0)46 127 066

Takimi i Datës 24.04.2023

Punimet gjatë takimin të djeshëm me donatorë dhe partnerët zhvillimorë, ku është prezantuar drafti i
listës prioritare të projekteve për sektorin e energjisë që është në përputhje të plotë me synimet tona
afatgjata të rritjes së efiçiencës së energjisë dhe menaxhimit të kërkesës në të ardhmen. 

Në këtë takim morën pjesë: Ministria e Ekonomisë, përfaqësues të ambasadave të akredituara në
Prishtinë, përfaqësues të USAID, BE-së, MCC-së, Bankës Botërore, GIZ-it gjerman, ndërmarrjeve publike,
institucioneve tjera financiare dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve që ndërlidhen me fushën e
energjisë.

Lajmet tjera