+383 (0)46 127 066

Pranim – Dorëzimi i Dokumentacionit Teknik me Kontraktorin ‘ADETEX’

Me datë 09.05.2023 është mbajtur takimi me Kontraktorin ADETEX ku pas përfundimit të punimeve në
rehabilitimin e nënstacioneve termike të Ngrohtores së Qytetit, është bërë pranim – dorëzimi i
dokumentacionit teknik.

Lajmet tjera